Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2024 r.

Ta Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i poprawy Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i Definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w poniższych warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy pojawiają się w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

Definicje

W celu niniejszej Polityki Prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

Afiliowany oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub jest pod wspólną kontrolą z jakąś stroną, gdzie “kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, udziałów w kapitale lub innych papierach wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.

Firma (określana jako “Firma”, “My”, “Nas” lub “Nasza” w niniejszej Umowie) oznacza Top Drive.

Ciasteczka to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły historii przeglądania na tej stronie internetowej wśród wielu swoich zastosowań.

Kraj odnosi się do: Polski

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Dane Osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Usługa oznacza stronę internetową.

Dostawca Usług oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Odnosi się to do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę do ułatwienia świadczenia Usługi, dostarczania Usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizie korzystania z Usługi.

Dane Użytkowania oznaczają dane zbierane automatycznie, zarówno generowane przez korzystanie z Usługi, jak i z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona internetowa oznacza Top Drive, dostępną pod adresem https://www.topdrive.store/

Ty oznacza osobę korzystającą z Usługi lub firmę lub inną jednostkę prawną, w imieniu której taka osoba korzysta z Usługi, w zależności od sytuacji.

Zbieranie i Używanie Twoich Danych Osobowych

Rodzaje Zbieranych Danych

Dane Osobowe

Podczas korzystania z Naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które mogą być używane do kontaktu lub zidentyfikowania Ciebie. Informacje umożliwiające identyfikację mogą obejmować, między innymi:

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres, stan, prowincja, kod pocztowy, miasto

Dane Użytkowe

Dane Użytkowe

Dane Użytkowe są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane Użytkowe mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Usługi, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy korzystasz z Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym, między innymi, typ urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, system operacyjny Twojego urządzenia mobilnego, rodzaj przeglądarki internetowej Twojego urządzenia mobilnego, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy korzystasz z Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

Technologie Śledzenia i Ciasteczka

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności na naszej Usłudze i przechowywania pewnych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to m.in. znaczniki, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do poprawy i analizy naszej Usługi. Wykorzystywane przez nas technologie mogą obejmować:

Ciasteczka lub Ciasteczka Przeglądarki. Ciasteczko to mały plik umieszczony na Twoim urządzeniu. Możesz nauczyć przeglądarkę odmówić wszystkich ciasteczek lub wskazać, kiedy ciasteczko jest wysyłane. Jednak jeśli nie zaakceptujesz ciasteczek, możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych części naszej Usługi. Chyba że dostosujesz ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby odmawiała ciasteczek, nasza Usługa może używać ciasteczek.

Znaczniki internetowe. Pewne sekcje naszej Usługi i nasze e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako znaczniki internetowe (zwane także klarownymi gifami, tagami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które pozwalają Firmie, na przykład, zliczać użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli e-mail i uzyskiwania innych związanych statystyk witryny (na przykład rejestrowanie popularności danego fragmentu i weryfikowanie integralności systemu i serwera).

Ciasteczka mogą być “trwałe” lub “sesyjne”. Ciasteczka trwałe pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym po odłączeniu się, podczas gdy ciasteczka sesyjne są usuwane, gdy zamykasz przeglądarkę internetową. Dowiedz się więcej o ciasteczkach na stronie internetowej TermsFeed.

Używamy zarówno ciasteczek trwałych, jak i sesyjnych do celów określonych poniżej:

Ciasteczka Konieczne / IstotneTyp: Ciasteczka SesyjneAdministrowane przez: NaszCel: Te Ciasteczka są niezbędne do świadczenia Tobie usług dostępnych przez Witrynę i umożliwienia Ci korzystania z jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać oszustwom w użyciu kont użytkowników. Bez tych Ciasteczek nie można świadczyć Tobie tych usług.

Ciasteczka Akceptacji Polityki / PowiadomieniaTyp: Ciasteczka TrwałeAdministrowane przez: NaszCel: Te Ciasteczka identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie na Witrynie.

Ciasteczka FunkcjonalnościTyp: Ciasteczka TrwałeAdministrowane przez: NaszCel: Te Ciasteczka pozwalają nam zapamiętywać wybory, które dokonujesz, gdy korzystasz z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych do logowania lub preferencji językowych. Celem tych Ciasteczek jest zapewnienie Ci bardziej spersonalizowanego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ciasteczek, których używamy, i wyborów dotyczących ciasteczek, odwiedź naszą Politykę Cookies lub sekcję Ciasteczek naszej Polityki Prywatności.

Używanie Twoich Danych Osobowych

Firma może używać Danych Osobowych w celu:

Świadczenia i utrzymania naszej Usługi, w tym monitorowania korzystania z naszej Usługi.

Zarządzania Twoim Kontem: do zarządzania Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Dane Osobowe, które podajesz, umożliwiają Ci dostęp do różnych funkcji Usługi dostępnych dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

Dla wykonania umowy: dla opracowywania, wypełniania i realizacji umowy kupna produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.

Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą pocztą elektroniczną, połączeniami telefonicznymi, SMS-ami lub innymi równoważnymi formami komunikacji elektronicznej, takimi jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub usługami, które zostałyby zakontraktowane, w tym aktualizacji zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich realizacji.

Aby dostarczać Ci wiadomości, specjalne oferty i ogólne informacje o innych towary, usługi i wydarzenia, które oferujemy i które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

Do zarządzania Twoimi zgłoszeniami: do obsługi i zarządzania zgłoszeniami do nas.

Dla transferów biznesowych: Możemy użyć Twoich informacji do oceny lub przeprowadzenia fuzji, sprzedaży aktywów, finansowania lub przejęcia całego lub części naszej działalności przez inną firmę.

W innych celach: Możemy używać Twoich informacji do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikowanie trendów korzystania, ocena skuteczności naszych kampanii promocyjnych i ocena i poprawa naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twojego doświadczenia.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

Dla Dostawców Usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi, aby się z Tobą skontaktować.

Dla transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przenosić Twoje dane osobowe w związku z, lub w trakcie negocjacji, jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów, finansowania lub przejęcia całego lub części naszego przedsiębiorstwa przez inną firmę.

Dla Afiliowanych: Możemy udostępniać Twoje informacje naszym afiliatom, w takim przypadku wymagamy od tych afiliatów, aby przestrzegali niniejszej Polityki Prywatności. Afiliatami są nasza firma macierzysta i inne spółki zależne lub spółki wspólne lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.

Dla partnerów biznesowych: Możemy udostępniać Twoje informacje naszym partnerom biznesowym w celu zaoferowania Ci określonych produktów, usług lub promocji.

Dla innych użytkowników: gdy dzielisz się informacjami osobistymi lub w inny sposób interagujesz w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być widoczne dla wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane poza.

Z Twoją zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w innych celach, o których będziemy Cię informować i na które uzyskamy Twoją zgodę.

Zachowanie Twoich Danych Osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i używać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład jeśli jesteśmy zobowiązani przechowywać Twoje dane w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów i polityk prawnych.

Firma będzie również przechowywać Dane Użytkowe do celów analizy w

ewnętrznej. Dane Użytkowe są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, chyba że te dane są używane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi, lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przesyłanie Twoich Danych Osobowych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach firmy i w innych miejscach, gdzie strony zaangażowane w przetwarzanie są zlokalizowane. Oznacza to, że te informacje mogą być przekazywane do – i utrzymywane na – komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnić się od tych z Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przekazanie nam tych informacji, oznacza zgodę na transfer. Firma podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a żadne przekazywanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji ani kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych informacji osobistych.

Usuń swoje Dane Osobowe

Masz prawo do usunięcia lub poproszenia o pomoc w usuwaniu Danych Osobowych, które zebraliśmy o Tobie.

Nasza Usługa może umożliwiać Ci usunięcie pewnych informacji o Tobie z samej Usługi.

Możesz zaktualizować, poprawić lub usunąć swoje dane w dowolnym momencie, logując się do swojego Konta, jeśli je masz, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Możesz również skontaktować się z nami, aby poprosić o dostęp, poprawienie lub usunięcie wszelkich informacji osobistych, które nam dostarczyłeś.

Należy jednak pamiętać, że możemy być zobowiązani do zachowania pewnych informacji, gdy mamy obowiązek prawny lub uzasadniony podstawy do tego.

Ujawnianie Twoich Danych Osobowych

Transakcje Biznesowe

Jeśli Firma bierze udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Otrzymasz powiadomienie przed przekazaniem Twoich Danych Osobowych i przedmiotem innej Polityki Prywatności.

Egzekwowanie Prawa

W określonych okolicznościach Firma może być zobowiązana ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na legalne żądania organów ścigania publicznego (np. Sąd lub agencja rządowa).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że taka akcja jest niezbędna do:

Spełnienia zobowiązań prawnych

Ochrony i obrony prawa lub własności Firmy

Zapobiegania lub badania możliwych nadużyć w związku z Usługą

Ochrona osobistej bezpieczeństwa Użytkowników Usługi lub publiczności

Ochrona przed odpowiedzialnością prawna

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żaden sposób przesyłania przez Internet lub sposób przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczny. Chociaż staramy się używać kom

ercyjnie akceptowalnych środków ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

Dane Użytkowników

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko dostarczyło nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od dzieci poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodzica, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Linki do Innych Witryn

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz na stronę trzecią, zostaniesz przekierowany do tej strony. Zalecamy sprawdzenie Polityki Prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli nad zawartością, polityką prywatności ani działaniami stron trzecich ani usług i nie ponosimy odpowiedzialności za nie.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności od czasu do czasu. Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię pocztą elektroniczną i/lub wyraźnym komunikatem na naszej Usłudze, przed wprowadzeniem zmiany i zaktualizujemy “Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszej Polityki Prywatności.

Zalecamy regularne sprawdzanie tej Polityki Prywatności w celu sprawdzenia ewentualnych zmian. Zmiany w tej Polityce Prywatności są skuteczne od momentu ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami:

Droga elektroniczna: service.topdrive@gmail.com

Shopping Cart